ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА КАЛУДОВА - СТАНИЛОВА УДОСТОЕНА С "КРИСТАЛНО ОГЪРЛИЕ" Съюза на българските музикални и танцови дейци удостои с високата награда "Кристално огърлие" проф. д-р Светла Калудова-Станилова, преподавател в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) в Пловдив, за изключителен принос в развитието на Българската музикална култура. Честита заслужена награда, проф. Станилова!